.Štafeta semen Oskrbimo.si se je podala na pot

Dne 16.3.2012 je na sejmu Altermed v Celju potekala predstavitev Štafete semen Oskrbimo.si – ohranjajmo slovenska semena, kjer je Eko civilna iniciativa Slovenije organizirala okroglo mizo, ki se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev, ki so navdušeno pospremili štafeto na pot.

Namen štafete je ozaveščanje in izobraževanje o pomenu avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških semen kot o kulturnem in narodnem bogastvu. Prenaša se iz generacijo v generacijo. Omogoča ohranjanje življenja s sonaravno pridelavo hrane v naravnih danostih. In preživetje v vsakih razmerah vsem prebivalcem Slovenije.

Irena Rotar je predstavila gibanje Oskrbimo Slovenijo in Eko civilno iniciativo Slovenije. Katarina Holzl je predstavila način izvedbe štafete semen , kjer bodo Ekoci vzpodbudili ozaveščanje in aktivnosti za zavedanje o pomenu semen, tako da bodo od 21.3.- 20.4.2011 organizirali aktivnosti v okviru štafete. Sodelujoči bodo izbrali seme avtohtone, domače tradicionalne ali ekološke vrste semena ene sorte in ga en del posejali ter dokumentirali vse o semenu, drugi del semen bodo izmenjali, tretji del pa s štafeto prenesli v hrambo semensko knjižnico.Predstavitev aktivnosti v okviri štafete semen Oskrbimo si-ohranjajmo slovenska semen:Anamarija Slabe, Irena Rotar, Katarina Holzl, Dejan Unger, Sanja Lončar, Meta Vrhunc, Maja Klemen Cokan, Fanči Perdih.

Predstavitev aktivnosti v okviri štafete semen Oskrbimo si-ohranjajmo slovenska semen:Anamarija Slabe, Irena Rotar, Katarina Holzl, Dejan Unger, Sanja Lončar, Meta Vrhunc, Maja Klemen Cokan, Fanči Perdih.Sanja Lončar, projekt skupaj za zdravje človeka in narave je spregovorila o pomenu ohranjanju varstva svojih semen, v času , ko imajo že mnoge države prepoved izvoza hrane, rezerve s hrano so minimalne, ko so prisotne podnebne spremembe in negativna vodna bilanca ter prehranska kriza na obzorju.

Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj je predstavila izziv ali lahko že najmlajši poskrbijo za svojo prihodnost in ali lahko k temu prispeva tudi mreža šolskih ekovrtov, ki je preteklem obdobju uspela vzpodbuditi skoraj 150 šol in vrtcev ki so pod mentorstvom in strokovno pomočjo v okolici šol in vrtcev zasejali zelišča, grmovnice, vrtove. Pomen avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških semenih je predstavila Fanči Perdih.

Meta Vrhunc-Ajda Vrzdenec je poudarila da smo izgubili že več ogromno sort in vrst semen. Ne sejemo semen ki so tretirana, ter odvisna od pesticidov , saj s tem uničujemo zemljo , okolje in zdravje rastlin katere kasneje zaužijemo mi ali živali zato so zelo pomembna semena regenerativnih sposobnosti za prihodnost in zdravje naših otrok, rastlin in živali. Le zdravo seme prilagojeno na naše okolje daje zdrave plodove , ki podpirajo tudi zdravje ljudi je poudarila Meta.

Maja Klemen Cokan kmetijska svetovalka je poudarila pomen zdravih semen v kmetijstvu , ter pravilno pridelavo hrane, ter spomnila da so včasih imeli kmetje pridelovali sami jih shranjevali in jih medsebojno izmenjevali kar je pomenilo da so sadili prava semena, biotsko pestrost v naravi uporabo manj pesticidov ter neodvisnost kmeta od vedno novih nakupov semen.Štafeto semen Oskrbimo si-ohranjajmo slovenska semena so nekateri udeleženci pospremili na pot

Štafeto semen Oskrbimo si-ohranjajmo slovenska semena so nekateri udeleženci pospremili na potVesna Weingerl in Katarina Hölzl sta pripravili plan štafete. Štafete se bodo lahko udeležile šole, vrtci, organizacije in posamezniki. Od 20.3.2012 se bo možno prijaviti preko spletnega obrazca http://www.stafetasemen.oskrbimo.si

Fotografije, kratke filmčke v povezavi z aktivnostmi v času štafete semen bo lahko vsakdo prijavil na facebook strani http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen.

Na spletni strani bo možno spremljati dogodke, ki se bodo odvijali v povezavi s štafeto semen. Menjava semen bo potekala med prijavljenimi udeleženci na Pozitivnih točkah po celi Sloveniji , kjer bodo izvajali aktivnosti na temo izobraževanja, menjave semen in izmenjave dobrih izkušenj.

V okviru izvedbe štafete semen OSKRBIMO.SI, bo poskrbljeno tudi za strokovno podporo udeležencem, saj z Eko civilno iniciativo sodelujejo zavzeti in napredni strokovnjaki, kar vedno znova dokazujejo predavatelji na okroglih mizah in udeleženci aktivnosti ki jih organizira Ekoci.

Več informacij o pomenu samooskrbe, semenih in rastlinah bodo prijavljeni udeleženci šole in vrtci lahko dobili preko Inštituta za trajnostni razvoj – mreže šolskih ekovrtov; društva in posamezniki pa preko Društev Ajda po Sloveniji . Izmenjava mnenj in vprašanje glede semen bo potekala preko strokovnjakov na forumu Zeleni krog, ki ga vodi Karmen Valenti, za svetovanje večjim kmetovalcem pa je strokovno pomoč ponudila Miša Pušenjak. Več več informacij o pomenu samooskrbe pa si lahko preberejo zainteresirani udeleženci tudi v okviru revije in portala Skupaj za zdravje človeka in narave.

Namen Štafete semen Oskrbimo.si je ozaveščanje in izobraževanje o pomenu avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških semen, kot o kulturnem in narodnem bogastvu, ki se prenaša iz generacije v generacijo in omogoča preživetje slovenskega naroda v danih razmerah.

Dodatna vprašanja lahko naslovite na e-mail: [email protected]

Komentiraj objavo